Historie firmy

Společnost A-ROYAL Service s.r.o. je rodinnou společností založenou v roce 2004 navazující na obchodní aktivity započaté od roku 1999 zakladatelem Mgr. Vlastimilem Králem užívající odlišující dodatek A-ROYAL Service. Společnost vznikla v období značného konkurenčního tlaku a pomocí vize zakladatele společnosti a jeho správného postoje k poskytovaným službám se společnost dokázala na trhu prosadit, zajistit si u svých klientů důvěru směřující k dlouhodobé spolupráci. Jako důkaz je možné uvést, že mezi klienty jsou zákazníci, kteří s námi spolupracují více než 10 let.

Díky prosperitě jsme v současnosti schopni plnit předmět činnosti FM služeb na území celé České republiky.

Společnost A–ROYAL Service s.r.o. je i přes svůj mezinárodně uváděný název výhradně česká společnost bez účasti a vlivu zahraničních subjektů. Společnost vstoupila na trh v bezpečnostních službách v roce 2003. Její vznik a následné rozšiřování činností je spojena s potřebou zákazníků.

Naše společnost A-ROYAL Service s.r.o. je organizací zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením. Na základě toho je oprávněna poskytovat odběratelům s více než 25 zaměstnanci náhradní plnění, čímž dochází ke snížení cenového zatížení Objednatelů zakázek.